Tehokkaat ja toimivat kiinteistöpalveluratkaisut ylläpitovaiheeseen

Kokemuksesta tiedämme, että vaikeiltakin tuntuviin kiinteistöpalveluihin liittyviin ongelmiin on usein löydettävissä yksinkertainen ratkaisu.

Tarjoamme asiantuntevaa apua kiinteistöpalveluiden johtamiseen ja kehittämiseen etsimällä kanssasi toimivimmat ratkaisut. Luova suunnittelumme poikii tehokkaita kokonaisuuksia ja tarkka analyysimme takaa palveluiden laadun.

yli 100 kiinteistöpalveluiden julkista hankintaa vuodesta 2004 alkaen
 

 

 

Nykytila-analyysi

Nykytila-analyysimme tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa päätöksentekoasi varten. Kartoitamme kiinteistöpalveluorganisaation taloutta, palveluprosesseja ja henkilöstöresursseja sekä palveluiden järjestämistä. 

Työmäärämitoitus

Kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluiden työmäärämitoitus varmistaa palvelun laadun, tehokkuuden ja henkilöstöresurssien tasapuolisen käytön.

Hankinta- ja
palvelustrategiat

Strategiatyössä linjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet kiinteistöpalveluiden järjestämiselle. Suosittelemme strategiatyön pohjaksi myös nykytila-analyysia.

Hankintapalvelut ja sopimuksen johtaminen

Julkisten hankintapalveluidemme avulla saat käyttöösi tarpeitasi vastaavat resurssit palveluiden järjestämiseksi sekä työkalut sopimuksen johtamiseen. Olemme tarvittaessa tukena sopimuksen johtamisessa olipa kysymys sopimusneuvottelusta, kiinteistöpalveluiden laadunvalvonnasta tai palveluiden kehittämisestä.

Laadunarviointi

Tarjoamme kiinteistönhuollon laadunarviointipalveluita,  INSTA800 –laadunarviointia ja -koulutusta sekä kiinteistöpalveluiden toimittaja-auditointeja.

Kiinteistöpalveluiden palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on palveluiden käyttäjälähtöistä ja kaupallista kehittämistä. Kiinteistöpalveluiden palvelumuotoilun tavoitteena on luoda sellainen palvelukokemus, joka vastaa sekä käyttäjän että palveluntarjoajan tarpeita. Onnistunut palvelumuotoilu varmistaa asiakkaalle selkeän ja johdonmukaisen palvelukokemuksen. Palvelumuotoilulla asiakkaan kokemusta voidaan muotoilla ja ohjata tavoiteltuun suuntaan

Ota yhteyttä!