Julkaisut

TPA Andersson analysoi ja kehittää kiinteistön elinkaarialaa ja julkaisee jatkuvasti uutta tutkimustietoa alalle tärkeistä aiheista ja teemoista.
 

 • Takkunen, J., Andersson, T. 2016 Puhtausluokan P1 seuranta- ja arviointimenetelmät sekä saadut tulokset uudis- ja peruskorjaushankkeissa 2013-2015. Sisäilmastoseminaarin julkaisu
 • Andersson, T. 2015 Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa. Sisäilmastoseminaarin julkaisu
 • Takkunen, J. 2014 Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen, Rakentajain Kalenteri 2014
 • Takkunen, J., Andersson, T. 2013 Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen ja saavutetut tulokset. Sisäilmayhdistys raportti 31
 • Andersson, T., Takkunen J. 2012. Puhtaudenhallinta rakennuksen muutto- ja käyttövaiheessa. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T. 2010. Puhtausluokan P1 pintapölyn raja-arvojen toteutuminen ennen toimintakoetta ja ennen vastaanottoa. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T., Jansson, K. 2009. Puhtausluokan P1 ilmanvaihdon asennusolosuhteiden ja toimintakoe-vaiheen ilman pölypitoisuuden raja-arvojen määrittely. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T. 2008. Puhtauden todentaminen rakennushankkeissa ennen toimintakoetta ja vastaanottoa. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T. 2007. Kosteuden- ja puhtaudenhallinnan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishaasteita. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T. 2006. Kosteuden- ja puhtaudenhallinnan toiminnanohjaus. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T. 2005. Työmaan puhtaudenhallinta. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T. 2004. Puhtaus, rakentamisen kate ja työturvallisuus. 51. Työterveyspäivien julkaisu.
 • Andersson, T. 2004. Puhtaus rakentamisen laatukriteerinä. Sisäilmastoseminaarin julkaisu.
 • Andersson, T. 2004. Rakennussiivous. Suomen siivoustekninen liitto ry.